De man in de arena

Zondagmiddag ging het in de dienst over het thema “De kracht van kwetsbaarheid”. Dit is ook de titel van een boek van dr. Brené Brown. Hoogleraar in Houston. Een boek uit 2012 over schaamte, perfectionisme en kwetsbaarheid. Zij begint haar boek met een stuk uit een toespraak van Theodore Roosevelt. Hij hield die toespraak in 1910 aan de Sorbonne in Parijs. Die toespraak kreeg al snel de titel “De man in de arena”.

De kracht van kwetsbaarheidDe volgende passage heeft de toespraak heel beroemd gemaakt: “Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die 3 fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is; die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak; die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond….”

Ook dit is “kwetsbaarheid vol kracht”. Angst maakt passief. Angst voor kritiek. Voor verliezen. Als je je hele leven blijft wachten op het goede moment, zul je nooit de arena betreden. Nooit je nek uitsteken. En zul je dan ooit iets bereiken? De arena binnengaan maakt je kwetsbaar: je bent te verwonden. Maar wat ben je sterk als je het toch doet.

De woorden van Roosevelt doen me denken aan Jezus uit Hebreeën 12. Daar staat: “Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen zijn omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.”

Jezus bleef niet aan de zijlijn staan. Hij werd de man in de arena. En won.

Auteur: At Kramer

Geef een reactie