Eenvoud en vreugde

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. (Handelingen 2: 46)

Vroeger ben ik vaak met E&R mee geweest. E&R betekent “Evangelisatie en Recreatie”. Het is een vereniging, die door recreatie-activiteiten probeert om mensen met het evangelie in aanraking te brengen. Vaak gebeurde dat op campings. Ik heb jarenlang in Kortgene gezeten op camping “De paardenkreek”. We hadden vaak voorbereidingsweekenden en evaluatieweekenden. Altijd mooi en erg gezellig. We waren vol vuur. Hadden mooie gesprekken.

Het was altijd weer afkicken wanneer je terug kwam in je eigen gemeente. Dan was het weer erg “gewoon”. Gewoon naar de kerk. Mensen om je heen, die niet zoals jij vol vreugde hun geloof beleefden.

Zo gaat dat soms ook als je een christelijke conferentie bijwoont. New Wine bijvoorbeeld. Mooi om mee te maken. De mensen, de muziek, de lezingen.

Wat kun je in korte tijd veel leren! Wat mooi om zo massaal te zingen samen. Je zou wel willen dat het altijd zo was. En dan kom je terug in je eigen kerk en dan gaat alles weer zo eenvoudig. Zo gewoon. Je mist soms het vuur. Je merkt hoe verschillend je kunt zijn. Ja, ik ken dat.

Stapel stenenEn tegelijk is dat gewone, die eenvoud, iets om heel zuinig op te zijn. In Handelingen 2 worden die twee met elkaar verbonden: eenvoud en vreugde. Want: wat is de kracht van de kerk? De trouw. De trouw van God naar ons toe. De trouw aan elkaar. Zo eenvoudig is het.

Maar je ziet het om je heen: door Gods trouw draaien de sterren en planeten in een mooie, boeiende dans om elkaar heen. Door zijn trouw wordt het lente en kunnen we zaaien. Wordt het herfst en kunnen we oogsten. Door de trouwe vervulling van zijn beloften werd Jezus geboren. Worden wij verlost.

Je ziet het in huwelijken: soms is de liefde weggeëbd. Maar door de trouw aan elkaar kan je huwelijk standhouden en kan er zelfs weer liefde groeien.

Trouw lijkt heel klein, maar het is een grote kracht. Trouw voor elkaar blijven zorgen. In gesprek blijven. Elkaar vasthouden. Gewoon samen het evangelie lezen. Samen bidden. Daar kan heel veel vreugde uit geboren worden. Als anderen je niet vergeten. Als je ziet hoe een jongere door jouw gesprekken God weer vindt.

Vaak is ook juist de eenvoud zo echt. Je bent wie je bent. Je vraagt nog eens. Je maakt nog eens contact. Waardoor vertrouwen groeit. Waardoor die jongere je misschien toevertrouwt, waar hij echt mee zit. Waardoor je elkaar vast houdt ook als die ander tegenvalt. Zoals God ook jou vastgehouden heeft.

Auteur: At Kramer

Geef een reactie