Feest van het Koninkrijk – week 2

‘Laat uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’

God maakt zijn Schepping heel en wij worden betrokken bij die heelmaking.

 

 

In de tweede week van het gemeenteproject staat Gods Koninkrijk, God als Schepper en zijn Schepping centraal.

De tweede bede leert ons dat Gods werk  hier op aarde nu plaats vindt. Gods Koninkrijk komt hier op aarde, Gods heilplan is gericht op de aarde. God is trouw aan Zijn schepping.

Deze week word je uitgedaagd om na te denken over; Hoe je God kunnen dienen bij die heelmaking? Wat is jouw ecologische voetstap? Hoe kunnen wij als Schaapskooi duurzamer bezig zijn?

Op zondag 15 september zal ds. de Snoo in de morgendienst preken over de tweede bede.

Maandag 16 september begint de persoonlijke bijbelstudie, hiervoor kan je de Feestkrant gebruiken of het boekje ‘Feest van het Koninkrijk’ van Ronald Westerbeek.

Met een groeigroep kan je de laatste hoofdstukken van het boekje gebruiken, waarbij je samen met je groeigroep de verdieping zoekt.

De tweede bede gaat over de heelmaking van Gods schepping en hoe wij bij die heelmaking betrokken mogen zijn. Deze week is er daarom als doordeweekse activiteit een natuurwandeling, waarbij wij God en elkaar mogen ontmoeten in zijn schepping.

De natuurwandeling start op donderdag 18 september om 19:00 uur in de kerk. De wandeling zal 7 km zijn en onderweg zal er een rustpunt met drinken zijn. Rond 21:00 uur hopen we weer terug te zijn bij de kerk.

Heb je na aanleiding van de eerste week of tweede iets wat je zou willen delen met de gemeente? Laat ons dit dan weten (Sophia de Ruiter of Bregtje Godeke).

Klik hier om de Feestkrant van week 2 te lezen.

Een hele fijne tweede week gewenst!

Auteur: Bregtje Godeke

Geef een reactie