Gebedsweek om eenheid voor de christenen

Gebedsweek om eenheid voor de christenen

20 tot en met 27 januari 2019

biddend verbonden    

 

Van harte welkom op deze plaats !

 

Een estafette van gebed 

Wereldwijd bidden miljoenen christenen deze week om eenheid. Ze tonen daarmee dat wat hen bindt sterker is dan wat hen onderscheidt en ontmoeten elkaar over kerkgrenzen heen. Ook in Amersfoort geven christenen die afkomstig zijn uit allerlei verschillende kerken het gebed om eenheid samen vorm. Door heel de stad vinden activiteiten plaats, die afzonderlijk en in verbinding zijn te beleven. Fijn dat je erbij bent.

Een overzicht van de activiteiten vind je in deze folder en op www.zindex033.nl, het overzicht van Amersfoortse activiteiten op het gebied van kerk, geloof en levensbeschouwing. Op www.zindex033.nl vind je ook een nadere beschrijving van de activiteiten.

 

Recht voor ogen

Christenen uit Indonesië hebben voor deze week het thema ‘Recht voor ogen’ aangedragen. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. In een aantal Amersfoortse activiteiten keert dit thema terug.

 

  • De Week van gebed om eenheid is op uitnodiging van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van christenen.
  • Voor meer activiteiten van kerken die de kerkgrenzen overstijgen, zie: Zindex033.nl; www.facebook.com/OecumenischAmersfoort/

Zondag 20 januari

Oecumenische openingsviering in Het Brandpunt met het thema ‘Geloof en recht’

10.45u-12.00u, Laan naar Emiclaer 101

 

Maandag 21 januari

Oecumenisch vesper in Het Brandpunt ism De Inham

19.30u-20.00u, Laan naar Emiclaer 101

 

Dinsdag 22 januari

Oecumenisch morgengebed in Het Brandpunt

Lezing, stilte en zang in de oecumenische stilteruimte

10.00u-10.30u, Laan naar Emiclaer 101

 

Woensdag 23 januari

Morgengebed in de Heilig Kruiskerk

Bidden en zingen van De Lauden

9.00u-9.30u, Liendertseweg 46

 

Gebedsbijeenkomst in de huiskamer van de Emmaüskerk

Thema: ‘Tot je recht komen’

13.00u-14.00u, Noordewierweg 131 (ingang aan linkerzijde)

 

Communieviering, Heilig Kruiskerk

19.00u-19.45u, Liendertseweg 46

 

Vesperviering in de kapel van de Bergkerk

19.30u-20.00u, Dr. Abraham Kuyperlaan 2

 

Avondgebed Amersfoort Binnenstad in de Joriskerk met stadsdominee Diederiek van Loo en ds. Willem-Jan Dekker

19.30u-20.00u, Hof 1

 

Gebedsbijeenkomst in de Westerkerk

Thema: ‘Tot je recht komen’

20.00u–21.00u, Lingestraat 10

 

 

Donderdag 24 januari

Avondgebed Binnenstad in de Oud-Katholieke kerk

19.00u-19.45u, ’t Zand 13

 

Vrijdag 25 januari

Meditatieve morgenwandeling in Hoogland, vanuit De Inham

Na korte meditatie wandelen in stilte

09.00u-11.30u, Hamseweg 40, Hoogland

 

Zaterdag 26 januari

Viering met brood en wijn, Luthersekerk, de Zwaan

Zing mee met projectkoor. Thuis zelf muziek instuderen

14.30u Start repetitie, opgave moc.liamgnull@naawzestroofsrema

16.00u-17.00u, Viering, Langestraat 61

 

Oecumenische vesperviering in de Heilig Kruiskerk,
samen met de Bron, de Hoeksteen, de Adventskerk

Bezoekers kunnen op drie momenten inhaken:

18.00u eenvoudige maaltijd met soep en brood

18.45u voorprogramma voor de viering

19.00u vesper in de kerk, Liendertseweg 46

 

Zondag 27 januari

Eredienst met thema ‘Eenheid’ in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘de Horsten’

8.45u en 10.45u, Laan naar Emiclaer 1

 

Eredienst in het kader van de gebedsweek in de Emmaüskerk

10.00u, Noordewierweg 131

 

Oecumenische viering in de Nieuwe Kerk, in samenwerking met de Ansfriduskerk, de Fonteinkerk en de Bergkerk

10.00u, Leusderweg 110

 

Oecumenische viering in de Johanneskerk, in samenwerking met de Franciscus Xaveriuskerk, de Oud-Katholieke kerk, de Lutherse Zwaan en de Joriskerk

10.00u, Westsingel 30

 

Slotviering in Het Brandpunt, deze viering wordt met kaarslicht verbonden met de vieringen in de Martinus en de Inham in Hoogland

10.45u-12.00u, Laan naar Emiclaer 101

De viering in de Martinus begint om 9.30u (Kerklaan 22, Hoogland)

De viering in de Inham begint om 10.00u. (Hamseweg 40, Hoogland)

 

Samengesteld door de stuurgroep ‘Oecumene Actief’ van oecumenisch centrum Het Brandpunt in Amersfoort. Oecumene Actief  stelt zich ten doel kerken in Amersfoort oecumenisch, over kerkgrenzen heen, te verbinden. Tips? Mail met Josephine van Pampus en Geurt Roffel (ln.amesacnull@supmapnavj; ten.tnupdnarb.tehnull@leffor.trueg)

 

Auteur: GKV Amersfoort-oost

Geef een reactie