Gemeenteproject: Tweede dienst

We gaan nadenken en spreken over de middagdienst. Omdat het bezoek aan de middagdiensten langzaam terug loopt. Dat werd u in een vorig kerkblad al beloofd.
In maart, na het afronden van het Liturgie-project, zijn we als werkgroep bij elkaar gekomen en hebben we plannen gemaakt om het gesprek in en met de gemeente te voeren. Zodat iedereen erbij betrokken wordt en kan meedenken. Want de zondag en dus ook de erediensten zijn er voor ons allemaal. De werkgroep heeft geen vooropgezet plan of een al ingevuld doel voor ogen! Geen ‘grote veranderingen’ of ‘alles moet blijven zoals het was’. Het gesprek moet in de gemeente gevoerd worden. Als werkgroep willen wij alleen het gesprek, het proces, begeleiden.

Berichten

De middagdienst

In het voorjaar hebben we met elkaar gesproken over de zondag. Over de diensten en vooral over de middagdienst. Door een enquête kon u op allerlei vragen antwoorden en meedenken. Op een gemeentevergadering konden we naar aanleiding van de enquête met elkaar doorspreken. Misschien hebt u zich al afgevraagd: en nu? Horen we nog hoe…

De zondag en de middagdienst

In de afgelopen weken hebben we al een paar stappen genomen in ons denken over de zondag en de middagdienst. In een enquête kon u al veel aan ons doorgeven. Daarna konden we er op een gemeentevergadering nog eens over doorspreken met elkaar. Heel persoonlijk en daarna met elkaar in het grotere verband. Wij gaan…

Enquête: Tweede dienst

Je kunt de enquête afdrukken en met de hand invullen, of digitaal invullen. Graag uiterlijk inleveren op zondag 1 mei. Dat kan in de melkbus in de hal van de kerk of bij een van de leden van de werkgroep. Of per email naar ln.oggiznull@sutyrg Heel veel dank voor het meedenken en voor het invullen…

Nog eens: de middagdienst

Wat willen we met de middagdienst? Dat is de vraag, die we al stelden in het vorige kerkblad. Met het bericht, dat we daar samen over gaan nadenken. In dat artikel is ook verteld, dat we willen beginnen met een enquête. Omdat we graag willen, dat iedereen de ruimte krijgt om mee te denken. Om…

Bijlagen

Naam Datum
Lukas 10: 38-42: “Zondag: de handpalm is geopend naar het licht”. 17 april 2016
Enquete tweede dienst 16 april 2016
Gemeenteavond Presentatie 31 mei 2016
Terugkoppeling enquete 31 mei 2016

Geef een reactie