Feest van het Koninkrijk

Gemeenteproject 2019

Het is geweldig om van Christus te zijn. Voor ieder van ons heeft dit een enorme persoonlijke impact. We kunnen om vergeving vragen bij Jezus, we kunnen onze dankbaarheid richten tot een Persoon en we kunnen onze nood klagen bij God. Met alles kunnen we bij God terecht. Maar het christen-zijn geeft ons nog meer: we worden burgers van een nieuw Koninkrijk, het Koninkrijk van onze Vader. En dat geeft ons veel vertrouwen, want het is niet de minste die dit Koninkrijk regeert. Het is God zelf. Maar Hij wilde wel de minste worden voor ons en daarmee brengt Hij ons dicht aan zijn hart. Een Koning met hart voor zijn onderdanen. Als burgers van dit Koninkrijk gaan we ook een fantastische toekomst tegemoet: God zien van aangezicht tot aangezicht. Reden genoeg om dit een feest te noemen. Het thema van het gemeenteproject is daarmee “Feest van het Koninkrijk”.

De leidraad voor het overdenken van dit Koninkrijk is het Onze Vader. Dit gebed begint en eindigt met het benoemen van het Koninkrijk. We gaan zien hoe ons burgerschap van dit Koninkrijk samenhangt met het gebed wat we al eeuwen bidden. Het gebed kan ons inzicht geven hoe we burger zijn. En andersom kan het burgerschap voeding en diepgang geven aan ons gebed.

Op zaterdag 7 september start het project en het loopt door tot zaterdag 19 oktober. In die zes weken staat ieder week één van de beden van het Onze Vader centraal.

Het project is opgebouwd uit 4 onderdelen of pijlers, die iedere week weer terugkomen.

  • Kerkdiensten
  • Persoonlijke bijbelstudie
  • Groeigroepen
  • Doordeweekse activiteiten

Bekijk de Feestkrant – week 1