In het heiligdom

In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven, Mijn lippen zingen uw lof (Psalm 63: 3, 4)

Er ligt een nieuw jaar voor ons. Alles begint weer: scholen, werk, vergaderingen, sportcompetities, bijbelstudieclubs, files…. Daar kun je tegenop zien. Want wat was het heerlijk om met een goed glas wijn voor je tentje te zitten of met een koel biertje op je boot. Even niets hoeven.

Tegelijk: als ik de afgelopen weken tot me door laat dringen, dan besef ik hoe bevoorrecht wij in Nederland zijn. De duizenden vluchtelingen, de doden op de Middellandse zee, de wrede vervolgingen in Syrië en Irak door IS, de onvrijheid…..wat een pijn! En wij mogen, vaak na een mooie vakantie, weer in alle vrede ons werk doen, opleidingen volgen, sporten, Bijbelstudie doen, met elkaar eten en drinken. Wat een voorrecht.

Ja, ik weet het: dat wil nog niet zeggen, dat dus alles in ons leven altijd goed gaat. Iedereen kan van alles tegenkomen wat verdriet geeft of pijn of verwarring. En daarachter gaan dan ook nog eens de grote vragen schuil. Over God en zijn bestuur van deze wereld. Over leven en dood. Hemel en hel. Over bidden en verhoring.

David kent deze vragen en pijn ook. Niet minder dan wij. Dat is het mooie van de Psalmen: mensen als David leven 3000 jaar geleden. Net zoals Augustinus en Calvijn in hun dagen. Andere tijd. Andere cultuur. En toch zijn de vragen vaak hetzelfde. En God gelukkig ook.

Want waar vonden zij hun antwoorden? David vertelt: “In het heiligdom heb ik u gezien”. In de tempel. Daar stond het altaar wat sprak over vergeving en ruimte om opnieuw te beginnen. Daar klonken elke dag de liederen van de priesterkoren. Daar werd verteld over Gods bevrijding. Zoals wij nu in de kerk vaak spreken over de kruisdood van Jezus op het altaar Golgotha en zijn opstanding uit de dood waardoor we in het licht van Gods liefde mogen leven. Dit is de bron.

Het is mijn gebed, dat we elkaar in dit nieuwe seizoen vaak in de erediensten mogen zien. Om samen te groeien in de liefde voor God en voor elkaar. En door die liefde in inzicht en fijngevoeligheid. Om antwoorden te vinden voor onze vragen. Troost als er verdriet is. Blijdschap om samen te kunnen delen. Schouder aan schouder te strijden tegen het kwaad.

Gods zegen,

Auteur: At Kramer

Geef een reactie