Jong en Oud

In de bijbel speelt traditie een grote rol. Niet in die zin, dat alles moet blijven zoals het is, omdat het nu eenmaal traditie is. In de Bijbel zelf blijft ook niet alles steeds zoals het is. God en zijn beloften blijven wel hetzelfde, maar daaromheen verandert er tegelijk ook veel. Zoals een bloem, die open bloeit of zoals een rups een vlinder wordt. Neem alleen al de verandering van besnijdenis naar doop, Pascha naar Avondmaal, de komst van Jezus, de opstanding….

Het woord traditie komt van het Latijnse woord “tradere” en dat betekent eenvoudig “doorgeven”. En bij de Bijbel dan vooral het doorgeven van het evangelie aan andere mensen. En aan een nieuwe generatie. Dat is niet eenvoudig. Want iedere generatie leeft in een eigen tijd en cultuur. En die kunnen snel veranderen. Daar weten we in onze tijd alles van: om de vijf jaar lijkt er een andere (jeugd-)cultuur te zijn!

In oktober/november wil ik een aantal preken houden, die gaan over dat doorgeven. Over traditie dus. Over oud en jong. Ik houd deze preken om als generaties naar elkaar te kijken, elkaar te begrijpen en elkaar op te zoeken. Omdat ik merk hoe moeilijk ook jongeren het kunnen hebben met de kerk en het geloof. De wereld is zo veranderd en zo dichtbij (Televisie, Internet, Smartphone…), dat geloven in God en naar de kerk er steeds minder toe doen. Zo ervaren veel jongeren dat.

Op een aantal zondagen wil ik graag aandacht geven aan dat proces. Preken over “Jong en oud”. Over jong zijn en ouder worden. Over vroeger en nu. Over kinderen grootbrengen en dicht bij God brengen. Over erfzonde en voorbeeld-zijn.

Ik heb tot nu toe de volgende teksten en thema’s voor ogen:

  • Zondag 4 oktober: Prediker 11: 7-12: 1 “Geniet van het leven!”
  • Zondag 11 oktober: Prediker 12: 1-8: “Over ouder worden en dingen die voorbijgaan”.
  • Zondag 18 oktober: Prediker 7: 10: “Was vroeger alles beter?”.
  • Zondag 1 november: Deuteronomium 6: “Venster op God”.
  • Zondag 22 november: Exodus 20/Ezechiël 18: “Kun je schuld doorgeven of erven?”.
In de week van 1 november wil ik ook graag een avond organiseren voor ouders. Met de preek van die zondag, Deuteronomium 6, als voorstudie en houvast. Ik denk nu aan maandag 2 november. Zet deze avond alvast met potlood in je agenda.
Auteur: At Kramer

Geef een reactie