Nog eens: de middagdienst

De schepping van AdamWat willen we met de middagdienst? Dat is de vraag, die we al stelden in het vorige kerkblad. Met het bericht, dat we daar samen over gaan nadenken. In dat artikel is ook verteld, dat we willen beginnen met een enquête. Omdat we graag willen, dat iedereen de ruimte krijgt om mee te denken. Om zorgen, verlangens, ideeën en behoeften te kunnen verwoorden. Zodat iedereen gehoord wordt en zich gehoord weet. Wij hopen alles wat verwoord wordt bij elkaar te zetten en aan u terug te geven. Daarna komt er een gemeentevergadering om nog door te spreken van mond tot mond en van hart tot hart. Op dit moment is die vastgesteld op dinsdagavond 31 mei in de Schaapskooi. We beginnen om 20.00 uur.

De enquête wordt vandaag uitgereikt: kijk maar in uw postvak. Er liggen nog extra exemplaren in de hal. We willen u vragen om zoveel mogelijk de vragen te beantwoorden binnen de kaders op het enquêteformulier. Misschien is de ruimte wat klein, maar probeer het. Dat stimuleert om het bondig te verwoorden en helpt ook ons bij het verwerken van alle respons.

In de morgendienst van 17 april zal ook de dienst in het teken staan van de zondag. Niet om alvast een “stem-advies” te geven, maar omdat het natuurlijk heel belangrijk is, dat we over onze zondag nadenken in het licht van Woorden uit de Schrift. Deze dienst wil dat ondersteunen. De preek kunt u, zoals altijd, nalezen op de site van de kerk.

Voor vragen of nadere toelichting kunt u terecht bij de leden van de werkgroep 2e dienst.

Auteur: At Kramer

Geef een reactie