Even voorstellen…

 

Dominee At Kramer is sinds september 2012 als pastor verbonden aan onze gemeente. Pastor, herder dus. Een schaapskooi kreeg hij er zo maar bij. Reden genoeg om hem ook op de website van de Schaapskooi voor te stellen.


Schaapskooi-At-KramerAt Kramer groeide op in IJmuiden. Volgens hem een stad die qua mentaliteit wat lijkt op Amsterdam, maar dan op kleinere schaal. De stad kreeg haar naam na de voltooiing van het Noordzeekanaal in 1876. Muiden betekent monding. IJmuiden werd door het kanaal monding van het IJ en toegangspoort tot het Amsterdamse havengebied. Iedere IJmuidenaar is daar natuurlijk trots op, volgens At.

At bezocht de christelijke lagere school en ging daarna naar het Ichthus College in IJmuiden. Hij wilde arts worden. Liefst zendingsarts in een ver buitenland. Atheneum B was de aangewezen route daar naar toe. Gedurende zijn schoolperiode verschoof zijn biologisch-medische interesse in de richting van de theologie. De confrontatie met het atheïsme (Nietsche), de evolutietheorie en de literatuur (Marsman, Mulisch, Hermans) was indringend. En ook wel eenzaam in een schoolomgeving waar het geloof steeds minder betekenis leek te krijgen. Later typeerde At deze levensfase als “woestijnervaring”: Zo jong als hij was kreeg hij veel vragen over geloven, religies, schepping, evolutie en meer van zulke zware thema’s. Het verlangen om in Kampen te gaan studeren en dominee te worden groeide. Maar met een VWO-diploma zonder oude talen was er nog wel een hobbel te nemen. Na twee jaar thuis Grieks en Latijn studeren, lag de weg naar de TU in Kampen open. Er brak een mooie tijd aan. Studeren en student zijn, verdieping en verbreding in veel opzichten. In Kampen leerde hij Aly van der Molen kennen. Ze trouwden en kregen zes kinderen. De oudste twee werden nog in Kampen geboren. Jaren van groei in geloof in God, maar ook van groeiend verlangen het evangelie van Jezus Christus uit te dragen.

In 1986 studeerde At af en nam een beroep aan naar Hoek in Zeeuws-Vlaanderen. Net geen buitenland, maar na drie jaar deed de gemeente Axel een beroep op hem om predikant te worden van de missionaire gemeente in Gent. Zendingswerk in het buitenland. Niet als arts, maar als dominee. Niet ver weg, maar dichtbij. Maar wel vervulling van een langgekoesterd verlangen. At en Aly hebben daar tien jaar gewoond en gewerkt. En daarna nog 13 jaar in Zwolle-Berkum. Bij hun komst naar Amersfoort kwamen alleen de jongste zonen, Coen en Sjoerd mee. De oudste vier kinderen bleven in Zwolle achter. Die waren de deur al uit en twee van hen ook al getrouwd. Intussen heeft ook Coen het ouderlijk huis verlaten om in Delft aan de TU te gaan studeren. At en Aly hebben vijf kleinkinderen. Die wonen natuurlijk ook in Zwolle. Voor grootouders in Amersfoort is dat best ver…!

De gemeente van de Schaapskooi ervaart At als warm en meelevend. Er is veel hartelijkheid. Ook veel verlangen om te groeien door de Geest. Steeds meer aandacht is er voor mensen die zoeken of hulp nodig hebben. Al enkele jaren zijn er inloopmorgens voor allochtone vrouwen. Er zijn al meerderen van hen gedoopt en zo lid van de gemeente geworden.

Daarnaast ondersteunt At het werk van ICF in de gemeente van Gracechurch in Amersfoort, een gemeente voor Engelstaligen, met name Afrikanen. Anderen laten zien hoe mooi het evangelie over Jezus is. Dat is zijn diepste drijfveer.