Parel

Het koninkrijk van God is als een koopman op zoek naar parels…

Op de belijdeniszondag ging de preek over een kleine gelijkenis van Jezus: over een koopman op zoek naar parels. Jezus is die koopman. Wij die parel. Klonk het in de preek.

Deze gelijkenis wordt vaak anders uitgelegd. Voor de gelijkenis van de parel lezen we de gelijkenis over de schat in de akker. Daar wordt het koninkrijk van God vergeleken met een schat. Verborgen in een akker. De knecht, die de schat vindt, verkoopt alles wat hij heeft, en koopt van dat geld die akker. En daardoor is die schat nu ook van hem. Betekenis: heb alles over het evangelie! Ingaan in het Koninkrijk van God is het allermooiste.

ParelIn de luwte van deze gelijkenis wordt de gelijkenis, die er direct op volgt, ook zo uitgelegd. Je moet alles over hebben voor die parel. Maar: als je goed leest klopt dat niet. Want in de eerste gelijkenis staat: “Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat verborgen in de akker…”. In de tweede gelijkenis staat: “Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koopman op zoek naar parels…”. Eerst wordt het koninkrijk vergeleken met een schat. Daarna met een koopman. In de gelijkenis daarna wordt het koninkrijk zelfs vergeleken met een sleepnet. Daarvoor nog met een zaaier. Een mosterdzaadje. Zuurdesem.

Steeds neemt Jezus voorbeelden uit het gewone leven van de mensen en leert daarmee iets over het Koninkrijk van zijn Vader. Hij heeft het over een herder, een wijnstok, een brood, wijn, een stad op een berg. Anders gezegd: Jezus begint vaak heel dicht bij het leven van de mensen, neemt ze van daar uit mee en geeft ze een schitterend vergezicht op het Koninkrijk van zijn Vader.

Zoals hij ook zelf vanuit de hoge hemel onze wereld binnen kwam. Ons leven. Onze pijn. Om het daarbovenuit te tillen. Om het te verlossen. En daardoor hoop te geven. Zo’n kleine gelijkenis geeft uitzicht.

Gods zegen,

Auteur: At Kramer

Geef een reactie