Inpakken en weggeven

In onze gemeente hoor ik regelmatig mensen zegen: “Ik voel me zo rijk, dat ik in God geloof”. En dat is waar. We zijn rijk. We hebben dus ook veel om weg te geven. Alleen: hoe doe je dat? Vooral als het om geloof in God gaat. Hoe deel je dat uit?

Daar gaan we over nadenken in het najaar. Vier zondagen lang. Om te leren om een licht te zijn in deze wereld. Een gemeentebrede bezinning met de titel “Inpakken & weggeven”.

Op zondag zal het in de preken gaan over de vraag hoe de Bijbel ons leert om met anderen te spreken over het evangelie. En in de weken daarop kunnen Bijbelstudieverenigingen en Bijbelstudiegroepen en catechesegroepen daarover doorspreken.

Het thema zal daarna door het hele jaar heen terugkomen.

Bijlagen

Naam Datum
Handelingen 2: 40-47 "Ze bleven trouw..." 11 september 2016

Berichten

Eenvoud en vreugde

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. (Handelingen 2: 46) Vroeger ben ik vaak met E&R mee geweest. E&R betekent “Evangelisatie en Recreatie”. Het is een vereniging, die door recreatie-activiteiten probeert om mensen met…

Inpakken & weggeven

Afgelopen zondagmorgen was er een meisje in de kerk, dat voor het eerst in onze kerk kwam. Ik kende haar niet en sprak haar aan. Ze vertelde, dat ze zomaar binnen was komen lopen. Ze had de website van de kerk gelezen en die vond ze erg mooi. Ze was op haar fiets gestapt en…

Inpakken & weggeven – aankondiging

In onze gemeente hoor ik regelmatig mensen zegen: “Ik voel me zo rijk, dat ik in God geloof”. En dat is waar. We zijn rijk. We hebben dus ook veel om weg te geven. Alleen: hoe doe je dat? Vooral als het om geloof in God gaat. Hoe deel je dat uit? Daar gaan we…

Geef een reactie