The Passion

We leven in de lijdensweken. De 40 dagen voor Pasen. Wat opvalt is, dat het evangelie over de kruisdood van Jezus en over zijn opstanding op allerlei manieren wordt verteld. Ons land wordt er bijna door overspoeld.

Thuis draaien we in deze weken altijd de Mattheus-passion. Op zaterdag 6 maart moet Aly zelfs meezingen en dus klinken de koralen ook puur natuur door ons huis. En op TV kun je allerlei uitvoeringen zien en beluisteren. En ik weet, dat veel mensen, die niet zo geloven in de Bijbel, door de muziek van Bach en door de mooie teksten, toch diep geroerd worden. Vorige week waren we bij een concert van Sela in de Joriskerk. Een concert in het licht van het lijden en van Pasen. Mooie liederen over Jezus’ Via dolorosa. In allerlei kerken worden teksten uit het lijdensevangelie ‘bepreekt’.
The-Passion
Op Witte Donderdag wordt in de straten van Amersfoort “The Passion” opgevoerd. Een heel eigentijdse manier van vertolken van het lijdensevangelie. Nu weet ik wel, dat de meningen over The Passion nogal verdeeld zijn. Moderne liederen, bekende (gelovige?) Nederlanders en een enorm kruis van licht, dat door de straten wordt gedragen. “Kan dit wel? Mag dit wel?”, wordt er om mij heen gevraagd. Begrijpelijke vragen. Naast groot enthousiasme. Wat moeten we daarmee?

Ja, daar kun je lang over praten. Maar, weet je, het is er gewoon. Of je nu voor bent of tegen. Zelf denk ik dan: “Oke, je kunt allerlei vragen stellen. Zoals door de eeuwen heen ook wel bij de Mattheus-passion is gedaan. Maar als door The Passion mensen geraakt worden, toch eens een bijbeltje openslaan en het evangelie zelf gaan lezen….. Als ze daardoor geraakt worden… Als zij Jezus leren kennen….Wat zou dat mooi zijn!”. Dus ga ik erheen. Wil ik erbij zijn. Niet omdat ik alles goed vind. Maar misschien krijg ik een gesprek. Zoals Paulus door Corinthe en Athene liep. Naar de pleinen en de synagogen. Omdat hij hoopte op een gesprek.

In de afgelopen weken hebben we ook binnen onze gemeente gesproken over de vraag of wij als Schaapskooi iets moeten bijdragen aan The Passion. Maar dat bleek niet nodig. We hebben ons afgevraagd of we de Soos open zouden kunnen zetten voor mensen, die door zouden willen spreken. Maar de Schaapskooi ligt te ver “uit de route”. Daar loop je niet zo even heen. Nu las ik, dat de Joriskerk ook open staat die avond. Wie wil kan binnenkomen en doorpraten. Misschien goed om af te spreken om daar ook heen te gaan en te kijken wie er is. Misschien krijg je een gesprek. Kun je iets vertellen over de hoop die in je leeft.

Auteur: At Kramer

Geef een reactie