koffie-na-de-dienst

Wie zijn wij?

GKV De Schaapskooi is een gemeente die al sinds 1 januari 1994 in Amersfoort bestaat. Momenteel zijn er ruim 450 leden. Op zondag komen wij samen om 10 uur en om 17 uur. Na de dienst is er koffiedrinken in de hal om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met nieuwe mensen. We proberen naar elkaar om te zien en willen van betekenis zijn voor de mensen om ons heen.

Naast de kerkdiensten zijn er tal van activiteiten voor allerlei doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bijvoorbeeld Bijbelstudiegroepen, soosavonden en kinderclubs.

Een ander voorbeeld is de tweewekelijkse inloopochtend. Buurtgenoten en andere geïnteresseerden zijn hier van harte welkom voor een kopje koffie, een gesprek, een overdenking, liederen zingen of een leuke workshop.

Verschillende mensen

De mensen van de Schaapskooi zijn allemaal anders, iedereen heeft andere kwaliteiten, verwachtingen en behoeften – maar ook beperkingen, problemen en teleurstellingen. Juist daarom vragen we God in gebed om liefde, kracht, geduld, wijsheid én gehoorzaamheid aan de boodschap van deze God, afzonderlijk en samen. We willen uitdragen wie God voor ons is en ook voor u wil zijn. U bent van harte welkom om een dienst of een andere activiteit met ons mee te beleven!